Qeellam Wallaggaa

(Qeellam Wallagaa irra kan qajeele)
Qeellam Wallagaa
File:Godinaalee Oromiyaa.png
Godinaalee Oromiyaa
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Magaalaa Guddaa: Dambi Doolloo
Baayyina ummataa: 797,666
Tuuta'insa ummataa:

Godinni Qeellam Wallagaa kan argamu Oromiyaa keessatti.

Wabii gulaali


Aanolee Qeellam Wallaggaa
Anfilloo | Daalee Sadi | Dale Wabara | Magaalaa Dambi Doolloo | Gawo Kabe | Gidaamii | Hawa Galaan | Jimmaa Horroo | Laaloo Killee | Sayyo | Yemalogi Welele


Godinaalee Oromiyaa[1][2]
Arsii | Arsii Dhihaa| Baale | Baalee Bahaa | Harargee Dhihaa| Harargee Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Bahaa | Shawaa Kaabaa| Shawaa Kibba Lixaa | Shawaa Dhihaa | Qeellam Wallagaa | Wallaga Bahaa | Wallagga Dhihaa | Horroo Guduruu| Boorana| Gujii | Guji Dhihaa | Iluu Abbaa Booraa | Buno Baddallee | Jimmaa

Qellami wallagaa kan argamtu naanno oromiyaatidhaa

  1. "Oromia zone". oromiyaa.gov.et. 
  2. "sirni hundeeffama Godina Baalee Bahaa". obnoromia.com (in oromo).