Magaalaa Dambi Doolloo

Magaalaan Dambidoolloo bars 1986 Hundoofte Leencoo Lataa ykn Yohaannis .guutee sooyyamaa, Anthropologist Gammachuu magarsaa aannoo mikaaelii ,Fedhasaa

TaShoomaa Daaqaa Hands Aaddoo sakkoo naannoo boroo waldaa boroo shogoo gajjallaa .