Wikipedia:Waakkii waliigalaa

Siraj jeylan Kan dhalate guddate Godina Arsi lixaa aanaa kofale tii Barumsaa sadarkaa tokkoffaa haga sadarkaa 2faa achuma magalaa kofalee ganadaa 01 Barumsaa isaa itti fufe yunivarsiitii Adamat achumatii Ebifamee digirii lammaffaa fudhatte Ebifamee gara magaalaa Baraa 2012 Wayyaanee qabu fii utuu Barbadamu

Barisisuma addaan kutee baqachuu tii kahee kara mila baqachuu itti fufe milan deemee Jibuutii gahee Jibuutii irraa donii Yamen yabatee Yamen keessa woggaa tokko tokko sana booda Sa'ud Arabiyaa magaalaa Riyad waggaa sadi'i ture [Naziiruu Muzamil 1]