Kofalee (aanaa)

Kofaleen maqaa aanaa Godinaa Arsii Lixaa Keessatii argamtuudha. Kofalee magaalaa bulchiinsa aanaa kofaleeti. Kana jechuun Kofalee maqaa aanatillee maqaa magaalatillee. Magaalaa Kofalee Godina Arsii Lixaa keessatti argamtu yoo taatu, Magaalaa Shaashamannee irraa gara bahaatti tilmaamaan kiloometira 30 fagaatti. Magalaan Kofalee mana baruumsa sadarkaa tokkoffaa torbaa, mana barumsa jiddugaleessa saddii fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi priipaaraatorii tokko qabdi. Namoota bekkamoo kofalee kessatti baratan baay'ee jiru. Uumaatnii aanaa Kofalee goottuumadhan beekama. Baynii uumataa kootee bullaa yoo ta'aan hayyoota bay'eef hooratee jirtii. Uumatnii Kofalee harkii bayyeen(guutun guututii jechuun niidanda'ama) Oromoo Mando-Siikko yoo ta'aan, by'inii isanii ammantaa Islammaa hordofaan. Sabaa fi Sablamootnii addaa addas magaalaa Kofalee keessaa niijiratuu. Namoonni tokko tokko kofalee umrii Finfinne qixaa yookiin caalaa qabdi jedhu.


Godinaalee Oromiyaa[1][2]
Arsii | Arsii Dhihaa| Baale | Baalee Bahaa | Harargee Dhihaa| Harargee Bahaa | godina Addaa Oromiyaa Naannoo Finfinne | Shawaa Bahaa | Shawaa Kaabaa| Shawaa Kibba Lixaa | Shawaa Dhihaa | Qeellam Wallagaa | Wallaga Bahaa | Wallagga Dhihaa | Horroo Guduruu| Boorana| Gujii | Guji Dhihaa | Iluu Abbaa Booraa | Buno Baddallee | Jimmaa
  1. "Oromia zone". oromiyaa.gov.et. 
  2. "sirni hundeeffama Godina Baalee Bahaa". obnoromia.com (in oromo).