Open main menu

Wikipedia β

Fiiziksiin (jecha Giriikii durii: φυσική (ἐπιστήμη) phusikḗ (epistḗmē) “beekumsa ummamaa”, jecha φύσις phúsis "ummama") gosa saayinsii uummama kan qorannoo wantoota fi akkaataa itti wantoonni yeroo fi bakka keessa socho'an qo'atu, kana wajjin yaadota anniisaa fi humnaa dabalatee. Ballaatee yoo hiikkamu, fiiziksiin qorannoo uummamaa ti, kan haala yuunivarsii baruuf qoratamu.

Fakkeenya fiiziksii amala.