Fiiziksii

science

Fiiziksiin (jecha Giriikii durii: φυσική (ἐπιστήμη) phusikḗ (epistḗmē) “beekkumsa uumamaa”, jecha φύσις phúsis "uumama") gosa saayinsii uumamaa kan qorannoo wantoota fi akkaataa itti wantoonni yeroo fi bakka keessa socho'an qo'atu, kanawajjin yaadota anniisaa fi humnaa dabalatee. Ballatee yoo hiikamu, fiiziksiin qorannoo uumamaa ti, kan haala yuunivarsii baruuf qoratamu.

Fakkeenya fiiziksii amala.
{{{Maqaa}}}