Open main menu

Wikipedia β

Aadaa Oromoo

DIRAAMAAEdit

Dagachiisaa

Maalummaa Aartii Kan Ibsan Keessaa Tokko Diraamadha. Diraamaan Namoota Lamaa Ol Jidduutti Kan Taphatamuudha Kunis Diraamaa Gaddisiisaa,gammachiisaaf Knkf. Fakkeenyaaf Mee Diraamaa Kofalchiisaa Tokko Yaa Ilaalluu,

       DAGACHIISAA

Contents

Guyyaa Sa'aa 2:00 Karaa Gubbaatti.Edit

Lalisaan Lalisee Garmalee Jaalata.Abbaan Ishee Wattaadara Ture Kanaaf Namoonni Ni Sodaatu.

Lalisaa <sin Jaaladha,naaf Kaadhimami.> Lalisee <isa Kan Murteessu Anaa Miti,abbaa Kiyya Gaafadhu> Lalisaa <tole Nan Gaafadha> Lalisee <abbaan Koo Wattaadara Ture Kanaaf Sodaattuu Hin Jaalattu,goota Tahii Gaafadhu Gootummaa Kee Muldhisi >

CeesisaEdit

Mana Obbo Caalatti,caalaan Abbaa Laliseeti.Edit

Lalisaa <intala Kee Naaf Kenni Qabeenyas Gahaan Qabaa> Caalaa<hojiin Kee Maali> Lalisaa<gombisuu> Caalaa<maalfaa Gombista> Lalisaa<namas Nan Gombisa> Caalaa<namoota Akkamii> Lalisaa<gaaf Tokko Shamaree Bareeda Takka Argeen Abbaashee Gaafachuu Dhaqe.Inni Na Dinnaan Nan Ajjeese. =Barreesssaan=-Isheetee Gurmee