Muuziqaa

Muuziqaan akaakuu aartii sagaleerratti hundaa'u.Gosni Muuziqaa aadaa ammayya warri baargamoo HipHop slow rap danceall reague jechaa hedduu qabu.

Music in EuropeEdit

Music in Europe: