Muuziqaa

Akaakuu aarti sagalee fi callisuu fayyadamuun

Muuziqaan akaakuu aartii sagaleerratti hundaa'u.Gosni Muuziqaa aadaa ammayya warri baargamoo HipHop slow rap danceall reague jechaa hedduu qabu.

Music in EuropeEdit

Music in Europe: