Afaan Oromoo

galma kitaabaa bilisaa kan namni kamiyyuu hirmaachuu dandahu
Afaan Oromoo Afaan oromoo in sheek bakrii saphaloo script (Oromiffaa)
Kan dubbatamu: Itoophiyaa, Keeniyaa,Taanzaaniyaa,Eertiraa,Afrikaa Kibbaa,Sudaan,Misri/Gibxii
Naannoo: Afrikaa
Dubbattoota: 60000002
Sadarkaa: 4ffaa
Qooddama: Afroo-Eshiyaatiik
Afaan Oromoo
Haala Ofiseelummaa
Afaan ofiseelaa:
Kan too'atu:
Koodii
ISO 639-1 om
ISO 639-2 orm
Bakka itti dubbatamu
Kanas ilaali: Afroo-EshiyaatiikAfaan

Afaan Oromoo afaan baay'inaan Afrikaa keessatti dubbataman keessaa sadarkaa afraffaarra jira akka Baayisaa Fufaan qorannoo isaa keessatti addeessetti. Kana jechuun afaan Arabaa, afaan Kiswaahiliitiif, afaan Hawusaatti aana jechuudha. Afaan Arabaa fi afaan Kiswaahilii afaan ardii biraa yoo ta'an, Afaan Oromoo afaan Afrikaa keesdubbatamu keessaa Lammaffaa ta'a; osoo mootummaa yookiin wiirtuu afaanii qabaatee immoo addunyaarratti sadarkaa sadaffaa