Naqamte

(Naqamtee irra kan qajeele)
Magaalaa Naqamte
Biyya: Itoophiyaa
Naannoo: Oromiyaa
Godina: godina Wallagga Bahaa
Aanaa: [[]]
Ganda:
Ol ka'iinsa: 2 088 m
Baayyina ummataa: 110 688 (2012)
Tuuta'insa ummataa:

Naqamte magaalaa Oromiyaa dhihaatti argamtu keesaa ishee tokkodha. Magaalaan Naqamte naannoo Oromiyaa Godina Wallagga Bahaa kessatti argamti. Iddon itti argama ishee ol ka’iinsa lafaa meetira 2,088 kan qabu yoo ta’u latitude fi longitude 905’N 36033E qaba. Naqamte aanaa Guutoo Waayyuu keessatti argamti.

Naqamte magaalaa guddoo Kutaa Bulchiinsaa Wallaggaa kan durii kan turte yoo ta’u amma immoo magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaati. Akka lakkoofsa uummata bara 2005 godhame agarsiisutti, uummata 84,506 ta’utu magaalaa kana keessa jiraata. Akka lakkoofsa uummata bara 1994 godhameetti, Naqamte uummata 47, 258 qabdi turte.

Naqamte keessa iddoowwan seenaa kan akka Masaraa Kumsaa Morodaa, awwaala Onesmoos Nasib (Abba Gammachiis), godaamba Wallaggaa fi kkf jira. Dhaabbata gurguddoo Naqamte keessatti argaman keessa tokko Yuunivarsiitii Wallaggaati. Istaadiyeemin sadarkaa isaa eeggate Naqamte keessatti qarshii miliyoona dhibba lamaa ol ta’uun ijaarramaa jira. Istaadiyeemin kun Istaadiyeemii Wallaggaa jedhamee moggaafame. Naqamte nyaata aadaa wallagga keessatti bekkamaa kan ta’e Ancooteedhan beekkamti. Hoteellonni fi manneen nyaata hedduun nyaata kana keessummoota isaaniif ni dhiyeessu.

Naqamte kan ishiin hundoofte jaarraa 19ffaa gara gidduu keessa. Yeroo san magaala guddoo Mootummaa Wallaggaa turte. Bakaree Godaanaa fi ilmi isaanii Morodaa Bakaree Naqamte magaalaa guddoo Mootummaa Wallagga godhatanii akka turan seenaan ni dubbata. Boodarras, ilmi Morodaa, Kumsaa Morodaa achuma qubatee Wallagga bulchaa akka ture ni dubbatama City|

| Name = City of Nashville
| Flag =
| Uniform emblem =
| Map =
| Country = Ethiopia
| Region = Orissa
| District = East Wales district
| District =
| Ganda =
| Elevation = 2,088 m
| Population = 110,688 (2012)
| Population clustering =
}}
Naqamte is a town in the western part of [[Oromia] The city of Naqamte is located in the Oromia region of [[East Wallagga] It is located at an elevation of 2,088 meters and has latitude and longitude 905’N 36033E. Naqamte is located in Guutoo Wayyuu district.

Naqamte was the capital of the former Wallagga Administrative District and is now the capital of East Wallagga district. According to the 2005 census, the city has a population of 84,5 According to the 1994 census, Naqamte had a population of 47,
There are historical sites in Naqamte such as Kumsa Moroda Palace, the tomb of Onesmus Nasib (Abba Gammachiis), Wallagga settlement and so on. One of the largest institutions in Nashville is the [[University of Wales] A state-of-the-art stadium is being built in Naqamte at a cost of over Rs. The stadium was named [[Wallace Stadium] Naqamte is famous for its Ancootee which is a traditional dish in Wallagga. Many hotels and restaurants offer this dish to their guests.
Naqamte was founded in the mid-19th century. It was then the capital of the [[Wall Kingdom] History tells us that Bakaree Godana and his son Morodaa Bakaree made Naqamte the capital of the [[Wallagga Kingdom] Later, Moroda's son, Kumsaa Moroda is said to have settled there and ruled Wallagga.