Kumsaa Morodaa

Mooti Leqa Naqamtee ka dhumaa

Kumsaa Morodaa bulchaa Leeqaa Naqamtee ture. Motii beekamaa Leeqaa naqamtee kanture nama beekamaa.

seena kana itti maalif itti hin guutamne yaa jama

Wabii gulaali