Kumsaa Morodaa

Mooti Leqa Naqamtee ka dhumaa

Kumsaa Morodaa bulchaa Leeqaa Naqamtee ture. Motii beekamaa Leeqaa naqamtee kanture nama beekamaa.

seena kana itti maalif itti hin guutamne yaa jama

WabiiEdit