Kumsaa Morodaa

Mooti Leqa Naqamtee ka dhumaa

Kumsaa Morodaa bulchaa Leeqaa Naqamtee ture.

seena kana itti maalif itti hin guutamne yaa jama

WabiiEdit