Yaa'a Balloo (aanaa)

Yaa'aa Balloon aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u Godina Booranaa keessatti argama. Yaa'aa Balloon karaa kibbaa Dirreedhaan, karaa dhihaa Taltalleedhaan, karaa kaabaa ammoo Bulee Horaatin, fi karaa bahaa Areeroodhaan daangeffamee argama.


Aanolee Booranaa
Abbaya | Areeroo | Bulee Horaa | Dahaas | Dilloo | Dirree | Dugda Dawaa | Galaana | Malkaa Soddaa | Miyoo | Moyyaalee | Taltallee | Yaa'a Balloo