Aanan Bulee Horaa aanolee naannoo Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u Godina Gujii keessatti argama. Aanan kun duraan aanaa Haagara Maaram keessa kan ture yoo ta'u amma of danda'ee ba'e.

Bulee Horaa

Wabii gulaali


Aanolee Booranaa
Abbaya | Areeroo | Bulee Horaa | Dahaas | Dilloo | Dirree | Dugda Dawaa | Galaana | Malkaa Soddaa | Miyoo | Moyyaalee | Taltallee | Yaa'a Balloo