Babel user information
om-N This user has a native understanding of Oromoo.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
am-3 ይህ/ች አባል በከፍተኛ ደረጃ አማርኛ ማቀነባበር ይችላሉ።
Users by language


Ani Wiikipiidiyaa yeroo dheeradhaaf fayyadamaan ture. Ammammoo fayyadamaa qofa odoo hin taane nama gumaata godhu ta'uun barbaada. Barreeffama mata duree addaa addaa irrattan barreessuuf yaada. Afaan lamaanan barreessa: Afaan Oromoo fi Afaan Ingilizii.

Yaada ykn gaaffii yoo qabaattan, Afaan Oromoo ykn Afaan Ingiliziin fuula Marii irratti naa barreessuu dandeessu.