Users in this category indicate their knowledge of language Oromoo.

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

U

Fuulota ramaddii "User om" jala jiran

Waliigala 4 keessaa Fuulotni 4 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.