Awustireliyaa

(Australia irra kan qajeele)

Awustireliyaa, akka ofiisaatti Koomanwelt Awustiraaliyaa ta'uu ibsameera, kan jedhamtu biyya kibba Hemispheretti argamu yoo ta'u, lafti kun Ardii addunyaa keessaa diqqitti ofii kessa qaba. Haa ta'u malee Awustireliyaa odoloota guguddoo kan akka Tasmaaniyaa fi odoloota xixiqqaa Garba Indiyaa fi Garba Paasifiik kessatti argamanii of keessaa qaba. Biyyonni dhihoo Awustireliyaatti argamani kaaban Indoneeshiyaa, Tiimor Bahaa fi Paappu'aa Niwuu Giinii, kaaba bahaan Odoloota Solomoon, Vaanu'atuu fi Niwuu Kaledooniyaa (Firaansi irra kan bilisoomtee) akkasumas kibba bahaan Niwuu Ziilaandi jedhamanitu argamu. Magaalaan guddoon Awustiraaliyaa Kaanberaa yoo taatu, magaalaan guddittii ammoo Siidnii dha.

Alaabaa Awustireliyaa.
Asxaa uffataa Awustireliyaa.
Iddoo itti argama Awustireliyaa.
Kartaa Awustireliyaa.

Mootummootaa fi naannolee gulaali

Alaabaa Asxaa qaamaa Maqaa Magaalaa guddoo
    Awustiraaliyaa Dhihaa Perth
    Awustiraaliyaa Kibba Adelaayid
    Kuwiinslaand Brisbeen
    Naannoo Magaalaa Guddittii Awustiraaliyaa Kaanberaa
    Naannoo Kaabaa Daarwiin
    Niiw Saawuz Weels Siidnii
    Taasmaaniyaa Hoobart
    Viiktooriyaa Melboorn

Akkasumas ilaali gulaali


Ardii