Niwuu Ziilaandi

Niwuu Ziilaand biyya Ooseeniyaa keessa jirtudha. Magaalaan guddittii Weelingtan yoo taatu magaalaan guddittii Ookland dha.