Siidniin magaalaa guddoo Niiw Saawuz Weels fi magaalaa guddittii Awustiraaliyaa fi Ooseeniyaa ti.

Riqicha Buufata Doonii Siidnii fi Mana Opeera Siidnii.