User:Chabi1/Aadaa Oromoo

   Inicio        Aadaa Oromoo        Templates        Main page        Otre        Skribez me!      

LanguageEdit

LiteratureEdit

  • Literary History: The Geerarsa as a Genre of the Heroic Age
  • The Heroic Tales of Eastern Oromo (Hararge)
  • The Protest Narrative of the Southern Oromo (Arsii)
  • The Heroic Literature of Central and Western Oromo (Macha and Tuulama): The Geerarsa within the Context of the Gabbaar

Functional and Contextual Studies of Oromo Oral Literature in a Contemporary Perspective

CultureEdit

ReligionEdit

MythologyEdit

GadaaEdit

CalendarEdit

HistoryEdit

PoliticsEdit

Rivers of Oromiya 1. Awaas (Awash) 10. Muger 2. Wabe Shabele 11. Bulbulaa 3. Weyib 12. Gobebe 4. Ganale 13. Erer 5. Dawa 14. Fafen 6. Guder 15. Jerjer 7. Dhedhessa 16. Bashilo 17. Mile 8. Baro 9. . Gibe
Aadaa Oromoo

Aartii - Afaan
Nyaata - Waaddii | Ancootee | Baaduu | Marqaa | Caccabsaa | Qoocco | Ittoo | Cuucoo | Cororsaa | Qorii | Irra diba | Qorsoddoma
Ogbarruu - Fixeensa | Mudaammuddii | Namummaa
Qoricha
Sirna Gadaa
Tiyaatira - Tiyaatira
Waaqeffannaa - Waaqa‎ | Gumii Waaqeffattoota Addunyaa | Irreecha | Ateetee
Wallee Oromoo - Dibbee Qaallu | Shaggooyyee | Geelloo | Tirrii | Dhiichisa | Ragada
Hawwisoo Oromoo - Afran Qalloo