Horroo aanolee naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko yoo ta'u Godina Horroo Guduruu keessatti argama. Aanaan kun duraan qaama aanaa Jimmaa Horroo ture. Magaalaan teessuma bulchiinsa aanaa kanaa Shaambuu jedhamti.


Aanolee Horroo Guduruu
Amuruu | Abaaboo | Abbaay Coomman | Abee Dongoroo | Horro | Guduru | Jaartee Jaardegaa | Jimmaa Gannatii | Jimmaa Raaree