Barbareen( Afaan Ingiliish: Berbere district) aanolee godina Baalee keessa takka. Barbareen kan daangeeffamtu gama kibbaan Dalloo Mannaa, kaabalixaan Gobbaa, kaabaan Diinshoo, kaababahaan Gooroo, fi bahaan Guradamolenin yoo ta'u gama Shinana Dinshoo fi Gooroon laga Mannaniin addaan bahani. Magaalaan muummeen aanichaa Haroo Dumaali.

Wabii gulaali


Aanolee Baalee
Agaarfa | Barbaree | Dalloo Mannaa | Dawwee Kachan | Dawwee Sirara | Dinsho | Gaasara | Ginniir | Gobbaa | Naannawa Gobbaa | Goloolcha | Gooroo | Guradamole | Harannaa Bulluq | Laga hiddaa | Madda Walaabuu | Raytuu | Magaalaa Roobee | Siwayna | Sinanaa