Aanaa Beeltuu Kurkurruu (Laga hidha) Aanota Godina Baalee bahaa keessaa tokko yoo taatu magaalaa godinicha Gindhiir irraa Gara Kaaba bahatti KM 110 Maagaalaa Guddoo Naannoo Oromiyaa Fiinfinnee irraa 667 fagaatte argamati Magaalaan Aanichaa Beeltuu jedhamti Aanaan Kun bahaan Mootummaa Naannoo Somaaleen fi Godina Harargee Bahaan, kaabaan Godina Hararge Lixaan, Dhihaan Aanaa Gololcha fi Godina Arsii Kibbaan Aanaa Sawweenaatin daangeffamte argamti Gandoota 27 qaba.