Lagni Gibee galtuu laga Oomoo ti. Lagni kun kibba baha Itoophiyaa keessatti yoo argamu, akuma lageen biyyatti keessa jiranii kaanii, tajaajila bidiruu irra deemuu hin kennu.

Ilaalcha

gulaali

Lagni Gibee baha caffee Coomman (kan aanaa Gudayyaa Biilaa, kan godina Wallagga Bahaa keessatti argamu) irraa ka'ee gara kibba bahaatti yaa'ee bakka 8°19′K 37°28′Btti laga Oomootti makama. Galtuun laga kanaa keessaa laga Alangaa, Gilgal Gibee, fi laga Amarati. Yaa'aa laga kanaa gara kibbaatti bakka seenaa mootummoota Gibeetu argama; kunis bakka mootummoonni Gibee durii kan Oromoo fi kan Sidaamaa itti hundaa'anidha.

  • G.W.B. Huntingford, The historical geography of Ethiopia from the first century AD to 1704, (Oxford University Press: 1989), p. 143
  • Baltazar Téllez, The Travels of the Jesuits in Ethiopia, 1710 (LaVergue: Kessinger, 2010), p. 194
  • As Charles Johnston laments in his work, Travels in Southern Abyssinia through the Country of Adal to the Kingdom of Shoa (London, 1844), vol. 2 pp. 113-125