Aanaan Doddotaa godina Arsii keessatti argamti. Aanaan tun kaabaan godina Shawaa Bahaatiin, Kibbaan aanaa Heexosaa,bahaan aanaa Siree,lixaan aanaa Zuwaay Dugdaan daangoftee argamti.

Aanaan Doddotaa Yeroo Ammaa Aanaalee foyya'iinsa guddaa keessatti argaman keessaa tokko yoo taatu bulchiinsa magaalaa dheeraa waliin ta'uudhaan seenaa haaras galmeessuu irratti argamu.

Aanaan Doddotaa seenaa oromoo keessatti iddoo guddaa qabdi. Seenaa Oromoo keessatti Aanaan Doddotaa iddoo Jeneraal Taaddasaa Birruu Tokkummaa fi Obbolummaa ummata oromoo itti cimsaniidha.

Seenaa qabsoo oromoo keessatti Aanaan Doddotaa fi Magaalaa Dheeraa Aarsaa guddaan kaffaluun kan beekkaman yammuu ta'u jiraattonni naannoo kanaas sabboonummaan beekkamu. Yeroo Artiistiin beekkamaa fi jaalatamaan ummata oromoo Haacaaluu Hunddeessaa finxaaleyyiin Ajjeefametti Magaalli Dheeraa Gadda Hamaa keessa kan turtee fi Taatee ajjeefamaa booda sabaabaa gadduu ummataatii baay'ee dararamaa turaniiru. Magaalaan Dheeraa bara 2014 irraa eegalee Iinvastimantii guddaa keessummeessaa kan jirtu yammuu ta'u guddinni magaalaa fi lakkaafsi hawaasa gara naannoo kanaa dhufu daran dabalaa jira. @Naaf....D


Aanolee Arsii
Amiinyaa | Aseko | Maagallaa Asalla | Baale Gasgaar | Collee | Digaluu fi Xijjoo | Diiksis | Doddota | Enkelloo Waabee | Gololchaa | Gunaa | Hexoosa | Jajjuu | Limmuu fi Bilbiloo | Loddee Hexoosaa | Martii | Muneessa | Roobee | Seeruu | Siree | Shirka | Sude | Tena | Xiyyoo | Zuwaay Dugdaa