Federaalawaa Riippabiliika Biraazil (Oromoo)


Ballina km²
Baayyina ummataa ()
Tuuta'insa ummataa /km²
Faaruu
Koodii lakkoofsa bilbilaa +

Biraazil biyya Ameerikaa Kibbaa keessa jirtu.

Magaalaa guddoo Brasília