Poortaalii:Herrega

Poortaalii Wikipiidiyaa kan qabiyyee Herreega itti abuuran

an barataa araarsoo geetuu jedhama. kanan dhaladhe guddadhe godina gujii lixaa aanaa bulee horaa ganda kalaaltuu sawwatti.