Yuunivarsiitiin Amboo ykn Mabbii Amboo yuunivarsiitota Itoophiyaa keessaa tokko yoo ta'u dhiha Oromiyaa magaalaa Amboo keessatti argama.