Guraagee

Garee saba Itoophiyaa

Guraageen sabaa fi sab-lammoota Itoophiyaa keessaa tokko yo ta'u sabni kun Naannoo Sabaa fi Sab-lammoota Kibba Itiyoophiyaa (SNNPR) keessatti argama. Miseensonni saba kanaa Itiyoophiyaa keessatti hojii daldalaa irratti bobba'uun Enterpreneurship beekamu. Biyyi dhalootaa Guraagee kibbaan malee kallattii maraan Oromiyaan daangeffama.

Guraagee