Ameerikaas

(Ameerikaa irra kan qajeele)

Ameerikaan maqaa ardiilee Ameerikaa lamaan Ameerikaa Kaabaa fi Ameerikaa Kibbaa walitti qabatu.