Template:Yeroo ammaa kan walqabatu

Fuulli kun taatee yeroo ammaa kanaan walqabatee ta'uu danda'a: [[{{{1}}}]]. Odeeffannoon saffisaan jijjiiramuu danda'a.
English