Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 1606 - Amsterdam, 1669) dibaa fi artistii Dutch beekkamaadha.

Fakkii Hendrickje kan Rembrandt kaafame
The Nightwatch, Rembrandtiin
Fakkii ofiinii, 1658. Hojii aja'ibsiisaa, "Fakkiiwwan isaa keessaa guddaa fi bareedaa".p28

Rembrandt seenaa aartii Yuurooppi keessatti dibaa fi bocaa gurguddoo keessaa tokko akka ta'eefi nama seenaa Dutch keessa akkaan barbaachisaatti baay'inaan ilaallama. Gumaachi inni gama aartiin godhe yeroo Jabana Warqii Dutch jedhuun warri seenaa yeroo sana waamu.

Wabii gulaali