Tartiiba (baayoolojii)

(Order (baayoolojii) irra kan qajeele)

Qoqqodama saayiinsii kessafi kan biology kessatti akka tajajilamutti, order (Latino: ordo, plural ordines) kuniin sadarka class fi famiglia jidduti argama (maqaa birra sadarka irra taxon jedhamuun bekama). Superorderiin immo sadarka class fi order jiddutti argamu dha.

Tartibba qoqqodama umama
Tartibba qoqqodama umama