Naayiloo-Sahaaraa

Har'as Jechuun Bara Kana Hanga 2009 Seenaan Uummata Oromoo Seenaa Cunqursaa Fi Dararaa Ta'uun Isaa Beekamaadha Haa Ta'u Garuu Qabsoon Godhamaa Jiru Kan Duuba Deebi'u Miti Ammas Gadaan Kan Quufaa Fi Gabbinaa Haa Ta'u Horaa Bulaa Deebanaa!