MediaWiki:Badtitletext

Mataa dureen fuula fillatame sirri miti, duwwa dha, yokan walit-qabata-afaan (inter-language) yokan walit-qabata wiki (inter-wiki) sirritii walit hin qabane dha. Qubelle tokko yokan tokko olii kan mataa duree kessatti hin tajajilamnes qabachuu danda'a.