Mattuun magaalaa guddoo godina Iluu Abbaa Booraati. Magaalli Mattuu bareedduu tasgabbii nageenyaan beekamtuu fi daldalli bunaa guddaan kan keessatti raawwatuu dha. Hoteela Abbaa urjii afurii, Ilu Star International jedhamu fi Haroon nam-tolchee Sibiilee bashannana ooluus ni qabdi. Dargaggoota hojii jaallatanii fi bareedoo qabdi.