Kiristoositti Obboleewwan

Kiristoositti Obboleewwan (Christadelphian) Jechuunis obboleessaa fi obboleetti, garee amantaa kiristaana bara 1848 AAtti kan hundeeffame dha. [1] Yeroo ammaa kana, biyyoota 120 keessatti babal'atee miseensa 60000 qaba.[2][3][4][5]

Christadelphian Hall, Bath

Note gulaali

  1. BBC - Religions - Christianity: Christadelphians
  2. 'Christadelphians', The Columbia Encyclopedia
  3. R Christadelphians (Oromo).pdf Kiristoositti Obboleewwan Eenyu Isaan? (pdf)[dead link]
  4. God Trinity (Oromo).pdf Dhugumaan Waaqayyo,’ waaqota sadanii’? (pdf)[dead link]
  5. (Oromo).pdf BU’UURA DHUGAA MACAAFA QULQULLUU (pdf)[dead link]