Judaayizimii

Judaism Symbol.png

Judaayizimiin amantii, falaasamaa fi akkaataa jireenyaa warra Yihudootaa ti.


Amantii
Budizimii | Hinduuyizimii | Judaayizimii | Waaqeffannaa | Islaamaa | Kiristaanummaa