Anaan Jimmaa Arjoo Aanootii Jalqaba Irratti Hundeeffaman Keessaa Ishee Tokkodha Haallii Qilleensa Isaa Baay,inaan Baddaa Yoo Ta,u Kaan Garuu Gammoojjiif Badda Dareedha