aanaajaarsoo maaliif aradoota isajalajuru ibsiudhabe maaliif beekamuudhabe oduu aanaajaarsoobakkahundattodhagahubarbaana niraaftaanmoonidhuta