Inorganic ions

(Inorganic Electrolytes irra kan qajeele)

Inorganic ions binensotta fi plant kuniin ionii hojaa cell ademsisuf barbachisaa ta'ee dha. Tissue nafa kessatti ionotni kuni electrolytes jedhamani bekkamu, isaanis walit-qabamu hirree (muscle) fi hojja neuron irratti fayyida qabu. Isaanis Dhibaa osmotic fesashi dhigaa fi akkasumas hojja nafa birraa bayyef tajajila gudda kennu. Asiin gadii ionotti lubbu qabatotta fi bayye barbachisaa ta'an fi fakkeni fayyida isaani barrefame jirra:

  • K1+, Potassium ions fayyidan isaani gudaan binensotta kessatti qabani osmotic balance eegy, kessattu kalee kessatti. Potassium deficiency ilalii.
  • CO32-, gogaan yokan uffisii binensotta bishaan kessa calcium carbonate dha. Dhigaa kessatti tilmamaan persentiin 85% carbon dioxide gara carbonate ionit (acid kan ofii kessa qabut) jijjirama, kunis ademsii dhigaa kessaa akka dafee ademuu godhaa..