Albiyumiin

Maatii pirootiinii giloobular
(Human Serum Albumin irra kan qajeele)

Albumin (Afaan Latin albus irra kan dhufee yoo ta'u hikaanis adii jechuu dha) kunii immo gossa protein hunda kan makamu (solubility) bishaan kessa gudda, fesashi sodaa bayye qabu kessatti kan hanga ta'en makamu danda'u fi kan coagulation (protein denaturation) ho'a qabu. Waantotni albumin ofii kessa qaban kan akka Okokaan adii albuminoids jedhamanii wamamu.