Herrega

Herregni qorannoo akka baay'ina(lakkoofsa) caasaa, iddoo/bakka fi jijjiirama geggeessa. Beektota herregaa fi falaasamaa gidduutti hiikaa fi mata dureewwan herrega irratti yaada adda addaatu jira.

Yuukiliid abbaa ji'oomeetirii.

y"-2