Haroo Shaallaa

Anaajarsoo

Haroon Shaallaa haroo alkaalaayinii yoo ta'u Sulula Qinxamaa Itoophiyaa keessatti, Paarkii Biyyoolessaa Abijaataa-Shaallaa keessatti argama.

Ibsa gulaali

Haroon Shaallaa kiilomeetira 28 yoo dheeratu km 12 bal'ata, walumatti lafa naannawaa 329 km isquweerii ta'u uwwisa.  

References gulaali