Gabraan ummaata seenaa guddaa fi aadaa dansa qabuudha Aadaan Kun Gosa Garagaraatin Jira 1 Aadaa Fuudhaafi Heeruma 2 Jireenya Ollaa Aadaa Kabaja Ayyaanaafi K,k,f Dha Kan Gulaale Barataa Abdurhmaan Maaammoo