Firidiriish Niichee

Firidiriish Viilheelmi Niichee (Onkoloolessa 1844 - Hagayya 25 1900) filoosofera, qeeqaa aadaa, waloo, barreessaa sirbaa, hayyuu afaan Laatinii fi afaan Giriikii lammii Jarmaniiti. Hojiin Niichee dhiibbaa bu'uuraa fi addaa falaasama fi beekkumsa warra dhihaarratti fide.

WabiiEdit