Dimookiraasii

Sirna mootummaa kan lammiilen kallattin ykn bakka bu'oota filun qaama bulchiinsa kan yeroo garii "Caalmaan bulchu" jedhamu uummatuu dha

Dimokiraasin "sirna bulchiinsa mootummaa kan itti ummanni biyyattii ykn hawaasichaa...dhimmaa isaanirratti murtii mutrteessuu keessatti hirmaatanidha, kanas yeroo baayyee bakka bu'oota paarlaamaa ykn caffee walfakkaatutti filachuudhani godhu."