Dhaha Giriigooriyaa

Dhaha Giriigooriyaan Dhaha addunyaa irra caalaan itti fayyadamaniidha. Fulbaana 24 re'ee phaaphaasii wajjin kan jalqabame yoo ta'u, Onkoloolessa 1582tti Phaaphaasii Giriigooriyoos 13ffaan akka fooyya'iinsa, fi bakka bu'aa, kalaandarii Juuliyaaniitti hojiirra oole. Jijjiiramni inni guddaan waggoota utaalcha hawaa haala adda ta'een akka bara kaalaandarii giddu galeessaan guyyoota 365.2425 dheeratu gochuuf ture, kunis waggaa 'tiroopikaalaa' ykn 'aduu' guyyoota 365.2422 kan warraaqsa lafaa naannoo Aduutiin murtaa'utti dhiyeenyaan tilmaama.