Category:User nl

Users in this category indicate their knowledge of language Afaan Dachii.

Fuulota ramaddii "User nl" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.