Bishooftuu

Magaalaa Oromiyaa, Itoophiyaa

Bishooftuun magaalaa naannoo Finfinneetti argamtu yoo taatu, bashannanaa fi turizimiin beekkamti.