Bashannana

Bashannanni hojii yeroo boqonnaa ofii hojjatani. "Fedhiin bashannanaaf waan ta'e hojjachuu" fedhii bu'uuraa xinsammuu fi qaamaa ilma namaati. Hojiin bashannanaa yeroo baayyee gammachuuf, dinqisiifachuuf, ykn ittiin bo'aaruf jecha hojjatama.