Alam Ganaa

Baga Nagaan Gara Wikipedia Kootti Nagaan dhuftan

Alamganaa ykn Sabbataa Hawaas aanaalee godinni Shawaa Kibba Lixaa qabdu keessa ishee tokko. Alamganaan kan argamtu Finfinnee irra gara kibba lixaatti kilomeetira 19 irraatti yoo ta'u magaalaan Alamganaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa jalatti kutaa magaalaa 2ffaa taate argamti.

Seenaa seenaa Madda madda